Events

Events

Du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2015, le campus de Walferdange accueille l'exposition MIT VERSEN IN DIE WELT.

Pour l'institutrice (Cycle 3), le travail avec les enfants sur le projet a permis de briser certains tabous sur la famille.

Biller vun engem Mount iwwert Reflexiounen, Expressioun, Discussiounen an artistesch Aarbechten, iwwert d'Famill an all hire Formen.

D'Madame Kohnen, Léierin an der Schoul „Am Sand“ (Nidderaanwen), schwätzt iwwer de Projet am allgemengen, wéi en entstan ass, wéi d'Zesummenaarbecht mat der Uni op...

Du 16 avril au 17 mai 2013, l’école Schoul am Sand (Niederanven) et le Bachelor en Sciences de l’Education (BScE, Université du Luxembourg) co-organisaient une...

D'Madame Kohnen, Léierin an der Schoul „Am Sand“ (Nidderaanwen), schwätzt iwwer de Projet am allgemengen, wéi en entstan ass, wéi d'Zesummenaarbecht mat der Uni op...

Im Rahmen der Ausstellung „Alles Familie“ spielte am 30. April 2013 die „Compagnie des voisins“, die von Jutta Bauer inspirierte Theateraufführung "Das Blaue vom Himmel oder der Gestiefelte Kater" vor Kinder und Erwachsenen.

Am 15. Mai um 10 Uhr findet in der Schule „Am Sand“ (Niederanven) ein Workshop mit Jutta Bauer statt.

Am 13. & 14. Mai um 10 Uhr finden in der Schule „Am Sand“ in den 5. und 6. Schuljahren Lesungen von Studenten und Dozenten der Universität statt.

Am 6., 7. & 8. Mai jeweils um 10 Uhr finden Workshops mit Jule Pfeiffer-Spiekermann in den 3. und 4. Schuljahren in der Schule „am Sand“ statt.

AUTHORING